Menu  
  Projekt 
  Działania 
  Plan zajęć 
  Galeria 
  Pliki 
  Kontakt 
  Linki:  

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

  Strona Główna  

Witamy serdecznie na stronie internetowej II Edycji projektu
 

WĘDKA NA WYPRAWKĘ

Edukacyjno-integracyjny program usamodzielniania wychowanków domów dziecka

 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

  • Priorytet 1:
    Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
  • Działanie 1.5:
    Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
  • Schemat A:
    Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


Projekt został przygotowany i jest wdrażany przez Partnerstwo,
w skład którego wchodzą:

INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 
I TECHNIK INFORMACYJNYCH InBIT SP. Z O. O.
oraz
ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ


Działaniami projektu objłto 260 dorastających wychowanków
domów dziecka na terenie województw
zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego


Czas trwania projektu 16 miesięcy w okresie
od 01.02.2007 r. do 31.05.2008 r.